لطفا کمی صبر کنید

درختکاری برای حفظ محیط زیست از پاسارگاد تا تهران

کنشگران محیط زیست در قرار سبز هفته سوم اسفندماه در گوشه گوشه کشور به درختکاری برای حفظ محیط زیست پرداختند.