لطفا کمی صبر کنید

مشکلی جدیدی برای تصویب منطقه آزاد بوشهر عنوان نشده است

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: مشکلی جدیدی برای تبدیل شدن بوشهر به منطقه آزاد عنوان نشده است و ایرادات عنوان شده در فضای مجازی حقیقت ندارد.