لطفا کمی صبر کنید

۱۹ نفر مصدوم حوادث چهارشنبه پایان سال

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان خراسان شمالی گفت: ۱۹ نفر در حوادث چهارشنبه پایان سال در خراسان شمالی مصدوم شدند.