لطفا کمی صبر کنید

تحویل اجساد سانحه سقوط هواپیمای ترکیه‌ای

اجساد ۱۰ نفر از سرنشینان حادثه سقوط هواپیمای ترکیه‌ای به نماینده سفارت این کشور تحویل داده شد.