لطفا کمی صبر کنید

واگذاری منزل مسکونی به خانواده دارای معلول ارومیه توسط شهرداری

ارومیه- منزل مسکونی خریداری شده توسط رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ارومیه به خانواده معلولانی که منزل در حال ساخت آنها تخریب شده بود، تحویل شد.