لطفا کمی صبر کنید

اتاق مدیران استان بوشهر به روی سرمایه‌گذاران باز باشد

دشتی- استاندار بوشهر با بیان اینکه در اتاق مدیران استان بوشهر به روی سرمایه‌گذاران باز باشد، گفت: جوانان جویای کار استان از ظرفیت و فرصت های شغلی موجود به نحو مطلوب استفاده کنند.