لطفا کمی صبر کنید

گسترش مبادلات همه جانبه بین ایران و اروپا

سفیر صلح جهان با بیان اینکه انسجام اقوام مهم‌ترین بخشی است که در دستور کارم قرار گرفته است، گفت: اگر بتوانیم مبادلات تجاری را گسترش دهیم، می‌توانیم به کمک آن، صلح و دوستی را در جهان ایجاد کنیم‌.