لطفا کمی صبر کنید

کرمانشاه| ماجرای تبعید آیت‌الله کاشانی به کرمانشاه در سال ۱۳۲۳

آیت‌الله کاشانی در سال ۱۳۲۳ به دستور مقامات انگلیسی به کرمانشاه تبعید شد و با حضور ایشان در کرمانشاه جو فوق‌العاده‌ای در آنجا شکل گرفت.