لطفا کمی صبر کنید

باید ۱۳۲ هزار شغل در سال ۹۷ در استان تهران ایجاد شود

تهران- استاندار تهران با بیان این که باید ۱۳۲ هزار شغل در سال ۹۷ در استان تهران ایجاد شود، گفت: این میزان فرصت شغلی باید در کارخانه ها، بخش های اقتصادی کوچک و بزرگ محقق شود.