لطفا کمی صبر کنید

رزمایش مشترک ترافیکی و خدمات سفر نوروز در استان برگزار شد

رزمایش مشترک ترافیکی و دستگاه های عصو ستاد خدمات سفر با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استاندار ی، مدیر کل میراث فرهنگی و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان برگزار شد.