لطفا کمی صبر کنید

فعالیت در حوزه ایثار و شهادت سرمایه گذاری برای نسل آینده است

مشهد- رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: فعالیت های فرهنگی در حوزه ایثار و شهادت سرمایه گذاری برای نسل های آینده است.