لطفا کمی صبر کنید

برای افزایش سطح رفاه و زندگی مردم با ایجاد اشتغال کنیم

اسلامشهر- استاندار تهران گفت: برای افزایش سطح رفاه و زندگی مردم با ایجاد اشتغال کنیم.