لطفا کمی صبر کنید

زیر ساخت های هنری مشهد کافی نیست

مشهد-مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: اعتقاد داریم زیر ساخت های هنری مشهد با جمعیت این شهر همخوانی ندارد.