لطفا کمی صبر کنید

جهادکشاورزی استان قزوین نوروز ۹۷ تعطیل نیست

قزوین- مدیر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت : بمنظور خدمات رسانی به بهره برداران بخش کشاورز ی جهادکشاورزی این استان در نورزو ۹۷ تعطیل نیست .