لطفا کمی صبر کنید

پیگیری مجمع مشورتی بانوان خراسان شمالی و مشوق های صادراتی

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در خراسان شمالی گفت:پیگیر مجمع مشورتی بانوان خراسان شمالی و مشوق های صادراتی هستیم.