لطفا کمی صبر کنید

تسریع در اجرای طرح مجموعه شهری اراک ضروری است

اراک- نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: تسریع در اجرای طرح مجموعه شهری اراک ضروری بوده و بیش از این تعلل در اجرای طرح مذکور تعلل جایز نیست.