لطفا کمی صبر کنید

پردیس صاحب چراغ قرمز شد!

سرپرست شهرداری پردیس گفت: نخستین چراغ قرمز شهر 400 هزار نفری پردیس سال آینده در این شهر نصب خواهد شد.