لطفا کمی صبر کنید

برنامه ویژه‌ای برای ورود بخش خصوصی به سوارکاری گنبد داریم

گنبد کاووس – وزیر ورزش و جوانان گفت: برنامه ویژه‌ای برای ورود بخش خصوصی به مجموعه سوارکاری و مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس داریم.