لطفا کمی صبر کنید

اثربخشی عملکرد دستگاه های اجرایی منوط به اعمال نظارت دقیق است

خمین- سرپرست فرمانداری شهرستان خمین گفت: میزان بالای اثر بخشی عملکرد دستگاه های اجرایی با نظارت دقیق حاصل می شود که باید مورد توجه قرار گیرد.