لطفا کمی صبر کنید

جهاد دانشگاهی با پرهیز از سیاسی کاری به دستاوردهای مطلوبی رسیده است

رییس مرکز جهاد دانشگاهی استان قزوین گفت: جهاد دانشگاهی با پرهیز از سیاسی کاری به دستاوردهای مطلوبی رسیده است که امیدواریم این موفقیت ها ادامه داشته باشد.