لطفا کمی صبر کنید

صدور 7پروانه کاربرد علامت استاندارد در قزوین

مدیر کل استاندارد استان قزوین از صدور 7پروانه کاربرد علامت استاندارد طی تیرماه سالجاری در این استان خبر داد.