لطفا کمی صبر کنید

کد رشته‌‌های پزشکی و پیراپزشکی در دانشگاه گنبدکاووس افزایش می‌یابد

مسئول واحد نظارت و ارزیابی واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی غیر دولتی علوم پزشکی گفت: دانشگاه گنبدکاوس علاوه بر کد رشته‎های پرستاری و اتاق عمل، ظرفیت دریافت دیگر کد رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی را دارد.