لطفا کمی صبر کنید

 ترویج فرهنگ رضوی نیاز به فعالیت وسیع دارد

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: هر خدمتی که در راستای ترویج فرهنگ ناب رضوی انجام گیرد با هر وسعتی که باشد باز هم اندک است.