لطفا کمی صبر کنید

سرمایه گذاری 1200 میلیارد تومان برای بخش کشاورزی منطقه آزاد ماکو تا پایان سال

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: تا پایان امسال ۱۲۰۰ میلیارد تومان باید برای بخش کشاورزی و آبیاری این منطقه سرمایه‌گذاری شود.