لطفا کمی صبر کنید

سکانداران ورزش کشور باید به مربیان داخلی احترام و نگاه ویژه‌ای داشته باشند

پیشکسوت کشتی جهان گفت: سکانداران ورزش کشورمان باید در درجه اول به مربیان وطنی و قهرمانانی که تعصبات ملی به دوبند تیم ملی دارند احترام و نگاه ویژه ای به تعصبات ملی داشته باشند.