لطفا کمی صبر کنید

روابط تجاری ایران و پاکستان ۳۰ درصد افزایش یافته است

کرمان - رایزن بازرگانی سفارت پاکستان در ایران از افزایش ۳۰ درصدی روابط تجاری ایران و پاکستان طی سال گذشته خبر داد.