لطفا کمی صبر کنید

شورای پنجم شهر رشت "۱۲ شهریورماه" آغاز به‌کار می‌کند‌

سخنگوی شورای ‌شهر رشت با بیان اینکه جلسه ۱۹۹ شورای ‌شهر رشت یکشنبه ۱۵ مرداد با حضور خبرنگاران در صحن شورا‌ برگزار می‌شود، گفت: شورای پنجم شهر رشت ۱۲ شهریورماه آغاز به‌کار می‌کند.