لطفا کمی صبر کنید

کتاب "دفاع از قرآن" در رد کتاب" نقد قرآن" رونمایی شد

کتاب "دفاع از قرآن" در رد کتاب" نقد قرآن" امروز در دانشگاه علوم پزشکی زنجان رونمایی شد.