لطفا کمی صبر کنید

اردوی جهادی در روستای محروم کال شور

اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه ها در روستای محروم کال شور از توابع شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی به فعالیت های عمرانی می پردازند.