لطفا کمی صبر کنید

قتل پیشکسوت پرورش اندام اهوازی به ضرب چاقو

بهمن امانی، پیشکسوت پرورش اندام استان خوزستان به دست فردی ناشناس با ضربات چاقو به قتل رسید.