لطفا کمی صبر کنید

زمینه اشتغال ۱۰۵۶ نفر در شهرک‌های صنعتی اردبیل فراهم می‌شود

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام یافته زمینه اشتغال ۱۰۵۶ نفر در شهرک‌های صنعتی اردبیل فراهم می‌شود که در حال حاضر تمهیدات و هماهنگی‌های لازم در این زمینه اندیشیده شده است.