لطفا کمی صبر کنید

استان مرکزی میزبان جشنواره "سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری" می‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی میزبان جشنواره سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری می‌شود، گفت: اشتغال در بخش صنایع دستی استان مرکزی باید پیگیری شود.