لطفا کمی صبر کنید

تشدید نظارت‌ها بر مجموعه‌های بین‌راهی/ پلمب ۲ استخر قم به‌دلیل عدم رعایت موارد بهداشتی

سرپرست مرکز بهداشت استان قم گفت: با توجه به گرمای هوا و حجم زیاد مسافرت‌ها در این فصل، نظارت‌های مرکز بهداشت در بین مجموعه‌های بین‌راهی نیز افزایش پیداکرده است.