لطفا کمی صبر کنید

ویترین سواحل باید تغییر کند/ توجه به سواحل با نگاه ملی/ پلیس و رسانه باید افکارساز باشند

فرماندهی انتظامی مازندران درباره اقدامات پلیس در سواحل گفت: باید ویترین سواحل را تغییر دهیم که در کنار اقدامات خود در بحث فرهنگی از ظرفیت گروه‌های تبلیغی و ابزار هنر نیز بهره بگیریم.