لطفا کمی صبر کنید

سانحه در پرواز اهواز- تهران

برخورد خودرو با بال هواپیما منجر به لغو پرواز شد