لطفا کمی صبر کنید

۷۵۰ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات بسته رونق تولید ثبت نام کردند

ساری - معاون استاندار مازندران گفت: ۵۱۳ ولحد تولیدی در حوزه صنعت و معدن و ۲۳۷ واحد تولیدی بخش کشاورزی برای تسهیلات بسته رونق تولید ثبت نام کردند.