لطفا کمی صبر کنید

روز خبرنگار توسط بسیج رسانه گرامی داشته می شود

قزوین- مسئول بسیج رسانه استان قزوین گفت: با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی، ورزشی و دینی مراسم روز خبرنگار در استان گرامی داشته می شود.