لطفا کمی صبر کنید

برای کسب رتبه تک‌رقمی تلاش نکردم/در هیچ یک از کلاس‌های فراتر از مدرسه شرکت نکردم

رتبه ۹ کشوری رشته انسانی با بیان اینکه برای کسب رتبه تک‌رقمی تلاش نکردم، گفت: در هیچ یک از کلاس‌های فراتر از مدرسه شرکت نکردم.