لطفا کمی صبر کنید

۵۱۳ واحد تولیدی مازندران متقاضی تسهیلات بانکی هستند

معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار مازندران با تاکید بر حمایت بیشتر از بخش تولید و صنعت، گفت: ۵۱۳ واحد تولیدی مازندران متقاضی تسهیلات بانکی هستند.