لطفا کمی صبر کنید

۱۷۰ میلیارد تومان در دو سال اخیر برای سد گلورد جذب شد

فرماندار نکا گفت: در زمینه اجرای پروژه‌ها ۱۷۰ میلیارد تومان در دو سال اخیر برای سد گلورد جذب شد.