لطفا کمی صبر کنید

فرمانداری سنندج خود را وام‌دار آموزش و پرورش ‌می‌داند‌

فرماندار شهرستان سنندج گفت: فرمانداری سنندج خود را وام‌دار آموزش و پرورش شهرستان سنندج می‌داند.