لطفا کمی صبر کنید

۲۸۷ بیمارستان کشور از نظر مدیریت پسماند مشکل‌دارند

همدان - رئیس اداره بهداشت مراکز درمانی، ایمنی، پرتوها و مدیریت پسماند مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت گفت: ۲۸۷ بیمارستان کشور از نظر مدیریت پسماند مشکل‌دارند.