لطفا کمی صبر کنید

رئیس عقیدتی سیاسی گروه ۳۳ توپخانه نزاجا لشکر ۲۸ معرفی شد

سنندج - طی مراسمی سید موسی حسینی به عنوان رئیس جدید گروه ۳۳ توپخانه نزاجا لشکر ۲۸ پیاده کردستان منصوب شد.