لطفا کمی صبر کنید

امریکایی ها از ۲۳ بهمن ۵۷ در پی براندازی نظام اسلامی بودند

رباط کریم- جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: امریکایی ها از ۲۳ بهمن ۵۷ در پی براندازی نظام اسلامی بودند.