لطفا کمی صبر کنید

آتش سوزی های پشت سرهم در جنگل های ایلام/از «لنه» تا«بوستانه»

ایلام-آتش سوزی جنگل های «لنه» سیروان، «بوستانه» ملکشاهی، «پشت گرمه» ایوان، «موسی» بدره طی امروز و دیروز بخش مهمی از طبیعت استان ایلام را نابود کرد.