لطفا کمی صبر کنید

‌مواد مخدر ‌یکی از ابزارهای جنگ نرم دشمن علیه کشور است

‌فرماندار ساوجبلاغ امروز مواد مخدر به یکی از ابزارهای جنگ نرم دشمن علیه کشور تبدیل شده است.