لطفا کمی صبر کنید

ارتقای کیفیت جایگاه مدارس در جامعه از سیاست‌های راهبردی آموزش و پرورش است

مدیرکل آموزش و پرورش همدان با تاکید بر لزوم اجرای پیوسته سند تحول بنیادین به دور از نگاه‌های سلیقه‌ای گفت: ارتقا کیفیت جایگاه مدارس در جامعه به عنوان کانون اصلی تعلیم وتربیت رسمی از سیاست‌های راهبردی ما در نهضت سواد آموزی است.