لطفا کمی صبر کنید

راه آهن زنجان- تهران تا پایان سال جاری دو بانده می شود

زنجان-فرماندار خرمدره گفت: طرح دوبانده کردن راه آهن زنجان- تهران تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.