لطفا کمی صبر کنید

حجم ترافیک در تمام جاده های استان زنجان سنگین است

زنجان-رئیس پلیس راه استان زنجان به وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کرد وگفت: در حال حاضر حجم ترافیک در تمام جاده های استان زنجان بالا است و تردد به سختی انجام می گیرد.