لطفا کمی صبر کنید

آخرین خبرها در خصوص استعفای امام جمعه بیرجند

بیرجند-رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی درخصوص آخرین خبر از وضعیت استعفای امام جمعه بیرجند گفت: هنوز درخواست کتبی استعفا به دست ما نرسیده است.